Bijscholingen

Als gecertificeerd DilemmaManager heb je de certificeringstraining met goed gevolg afgerond. Voor behoud van certificering vindt er jaarlijks een bijscholing plaats. In de bijscholing wordt ingegaan op nieuwe ontwikkelingen, zowel op inhoudelijk als op praktisch niveau. Daarnaast wordt de methodiek opgefrist en casuïstiek behandeld.

Opbouw bijscholing:

De bijscholing duurt 2,5 uur. Naast bovengenoemde onderwerpen wordt op basis van de behoefte van de aanwezige gecertificeerden de bijscholing vormgegeven. Voorafgaand aan de bijscholing wordt een vragenlijst ingevuld waarin aangegeven kan worden waar de nadruk op moet liggen.

Kosten o.b.v. open inschrijving
Basis bijscholing € 192,50
Verdiepende bijscholing € 240,00
Locatiekosten en faciliteiten € 19,00

Basis bijscholing:

In deze bijscholing wordt de nadruk gelegd op het herhalen van de basiskennis en theorie.

  • Uitleg van de DilemmaMethode en de verschillende dimensies van gedrag;
  • Uitlezen grafisch overzicht, waarbij de focus vooral ligt op het uitlezen van de losse dimensies van gedrag;
  • De werking van het brein en de totstandkoming van gedrag;
  • Casuïstiek.

Verdiepende bijscholing:

In deze bijscholing wordt de nadruk gelegd op een integrale aanpak en het leggen van verbanden.

  • Integrale uitleg van de DilemmaMethode, de werking van het brein en het kleur-denken;
  • Verdieping aan de hand van onderzoeken van DilemmaManager;
  • Rol van de begeleider in het gedrag van de jongere;
  • Casuïstiek, waarbij complexere casussen aan bod komen.

Agenda

Basis Bijscholing DilemmaMethode op locatie in Zwolle
Kosten o.b.v. open inschrijving
Bijscholing € 192,50
Locatiekosten en faciliteiten € 19,00

** Onze trainingen worden BTW vrij aangeboden. Over de genoemde kosten zal dus ook geen BTW worden gerekend

Verdiepende bijscholing DilemmaMethode op locatie in Zwolle
Kosten o.b.v. open inschrijving
Bijscholing € 240,00
Locatiekosten en faciliteiten € 19,00

** Onze trainingen worden BTW vrij aangeboden. Over de genoemde kosten zal dus ook geen BTW worden gerekend

Online basis bijscholing DilemmaMethode

Online basis bijscholing DilemmaMethode

ma 25 september 10:00 - 12:30

Kosten o.b.v. open inschrijving
Bijscholing € 192,50

** Onze trainingen worden BTW vrij aangeboden. Over de genoemde kosten zal dus ook geen BTW worden gerekend