Bijscholingen

Als gecertificeerd DilemmaManager heb je de certificeringstraining met goed gevolg afgerond. Voor behoud van certificering vindt er jaarlijks een bijscholing plaats. In de bijscholing wordt ingegaan op nieuwe ontwikkelingen, zowel op inhoudelijk als op praktisch niveau. Daarnaast wordt de methodiek opgefrist en casuïstiek behandeld.

Opbouw bijscholing:

De bijscholing duurt 2,5 uur. Naast bovengenoemde onderwerpen wordt op basis van de behoefte van de aanwezige gecertificeerden de bijscholing vormgegeven. Voorafgaand aan de bijscholing wordt een vragenlijst ingevuld waarin aangegeven kan worden waar de nadruk op moet liggen.

Kosten o.b.v. open inschrijving
Bijscholing € 192,50
Locatiekosten en faciliteiten € 17,50

Agenda

Online Bijscholing DilemmaMethode

Online Bijscholing DilemmaMethode

do 16 februari 13:30 - 16:00

Kosten o.b.v. open inschrijving
Bijscholing € 192,50

** Onze trainingen worden BTW vrij aangeboden. Over de genoemde kosten zal dus ook geen BTW worden gerekend

Bijscholing DilemmaMethode op locatie in Zwolle
Kosten o.b.v. open inschrijving
Bijscholing € 192,50
Locatiekosten en faciliteiten € 19,00

** Onze trainingen worden BTW vrij aangeboden. Over de genoemde kosten zal dus ook geen BTW worden gerekend

Online Bijscholing DilemmaMethode

Online Bijscholing DilemmaMethode

di 28 maart 10:00 - 12:30

Kosten o.b.v. open inschrijving
Bijscholing € 192,50

** Onze trainingen worden BTW vrij aangeboden. Over de genoemde kosten zal dus ook geen BTW worden gerekend