In dit Webinar wordt besproken hoe de Signaalkaart Studiesucces kan worden ingezet om vroegtijdig kansen en risico’s ten aanzien van studiesucces te signaleren.
De Signaalkaart Studiesucces is een preventief werkende vragenlijst die op een laagdrempelige manier het mentaal welbevinden en eventuele ondersteuningsbehoeften van leerlingen in kaart brengt. Een goede basis, als onderdeel van de schoolscan, voor de verdere invulling van het Nationaal Programma Onderwijs.

Agenda