Bijscholing DilemmaMethodiek

Als gecertificeerd DilemmaManager heb je de certificeringstraining met goed gevolg afgerond. Voor behoud van certificering vindt er jaarlijks een bijscholing plaats. In de bijscholing wordt ingegaan op nieuwe ontwikkelingen, zowel op inhoudelijk als op praktisch niveau. Daarnaast wordt de methodiek opgefrist en casuïstiek behandeld.

Opbouw bijscholing

Naast bovengenoemde onderwerpen wordt op basis van de behoefte van de aanwezige gecertificeerde gebruikers de bijscholing vormgegeven. Om deze behoefte in kaart te brengen vullen de cursisten voorafgaand aan de bijscholing een inventarisatievragenlijst in. Daarnaast is er de mogelijkheid voor de cursist om bij de inschrijving te kiezen tussen twee varianten van de bijscholingen. De twee varianten worden hieronder toegelicht:

Basis bijscholing:

In deze bijscholing wordt de nadruk gelegd op het herhalen van de basiskennis en theorie.

  • Uitleg van de DilemmaMethode en de verschillende dimensies van gedrag
  • Interpreteren grafisch overzicht, waarbij de focus vooral ligt op het interpreteren van de losse dimensies van gedrag
  • De werking van het brein en de totstandkoming van gedrag
  • Casuïstiek

Verdiepende bijscholing:

In deze bijscholing wordt de nadruk gelegd op de verdieping van de methodiek en het leggen van verbanden tussen de verschillende dimensies.

  • Integrale uitleg van de DilemmaMethode, de werking van het brein en het kleur-denken
  • Verdieping aan de hand van onderzoeken die uitgevoerd zijn op basis van de DilemmaMethodiek
  • Rol van de begeleider in het gedrag van de jongere
  • Casuïstiek, waarbij complexere casussen aan bod komen

Doelgroep
Gecertificeerde gebruikers van de DilemmaMethodiek

Kosten

Kosten o.b.v. open inschrijving
Basis bijscholing € 200,00
Verdiepende bijscholing € 249,00
Locatiekosten en faciliteiten € 19,00

Prijzen zijn BTW vrijgesteld

Tijdsduur
2,5 uur

Locatie
De bijscholing kan op verschillende locaties in het land gevolgd worden.

Inschrijven

Je kunt jezelf meteen inschrijven voor een bijscholing via onderstaande knop. We bieden bijscholingen aan op verschillende dagen, tijdstippen en locaties, zodat er altijd een geschikte bijscholing voor je bij zit!

Bekijk de agenda

In-company

Daarnaast bieden we ook nog de mogelijkheid voor een in-company bijscholing. Aangezien wij dan bij jou op locatie komen, stellen wij als eis dat er minstens twee bijscholingen op de betreffende datum gepland worden.

Aantal deelnemers
Maximaal 8 deelnemers

Kosten

Kosten o.b.v. in-company
Basis bijscholing € 858,00
Verdiepende bijscholing € 1.034,00
Reiskosten per km € 0,49

Prijzen zijn BTW vrijgesteld

Klik op de onderstaande link voor meer informatie, hier kun je ook meteen een in-company bijscholing aanvragen.

Vraag incompany bijscholing aan