Instructietraining Module LOB (EduSignals)

De instructietraining Module LOB is bedoeld voor professionals die met individuele uitslagen gaan werken welke gegenereerd worden bij het inzetten van de Module LOB vanuit EduSignals. Denk hierbij aan mentoren, coaches en studieloopbaanbegeleiders. In deze training wordt aandacht besteed aan de gehele module LOB, welke uit meerdere instrumenten bestaat. De professional wordt meegenomen in alle instrumenten uit deze module. Hierbij wordt besproken hoe de instrumenten in te zetten zijn en hoe je deze kan interpreteren. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de samenhang tussen de verschillende instrumenten. Zo wordt inzicht vergroot en wordt de professional toegerust om de vertaalslag te maken van de uitslag van het instrument naar de begeleiding in de praktijk.

Doelgroep
Mentoren, SLB-ers, coaches of andere professionals die jongeren begeleiden en die met de instrumenten van de Module LOB vanuit EduSignals gaan werken.

Tijdsduur
1 dag

Kosten
€ 1.750 per groep van maximaal 8 deelnemers

Heb je vragen over de instructietraining Module LOB?
Neem dan contact op met ons.

Naar het contactformulier