Instructietraining Signaalkaart

Door middel van de Signaalkaart wordt het mentaal welbevinden en factoren die de ontwikkeling ofwel de studiesucces van een individu beïnvloeden in kaart gebracht. De uitslag geeft inzicht in de persoonlijke kansen en zorgen die een individu ervaart en geeft een beeld van mogelijke ondersteuningsbehoeften. Daarbij wordt inzichtelijk hoeveel ontwikkelruimte een individu ervaart. Oftewel, het mentaal welbevinden wordt in kaart gebracht, wat de basis vormt voor een passende interventie en een eventueel vervolgtraject. In deze training leer je hoe je de uitslag uit moet lezen, waarvoor het instrument wordt ingezet, hoe het afname proces werkt en hoe je de vertaalslag kan maken van de uitslag naar begeleiding in de praktijk. 

Resultaten
Na het volgen van deze instructietraining weet jij hoe je de uitslagen van de Signaalkaart kan interpreteren en kan jij deze uitslagen vertalen naar de praktijk.  

Doelgroep
Mentoren, decanen, coaches of andere professionals die individuen begeleiden en werken met de Signaalkaart.

Kosten
€ 858,00 per groep van maximaal 8 personen

Tijdsduur
2,5 uur 

Locatie
De training kan op verschillende locaties in het land gevolgd worden.  

Heb je vragen over de instructietraining Signaalkaart?
Neem dan contact op met ons.

Naar het contactformulier