Psychologie in de klas

Inzicht in gedrag is het startpunt voor ontwikkeling. Jongeren in het onderwijs zijn volop in ontwikkeling en dus is het van belang dat jij inzicht krijgt in de werking van gedrag. In deze workshop zal jij gestimuleerd worden om verder te kijken dan het zichtbare gedrag en zal jij inzicht krijgen in welke (on)bewuste factoren een rol spelen in het zichtbare gedrag. Zo wordt uitgelegd wat de rol is van het mentale welbevinden in de ontwikkeling van jongeren. Maar ook de invloed van intrinsieke motivatie en persoonlijkheid wordt toegelicht, zodat duidelijk wordt hoe jij jongeren vanuit een persoonlijke benadering kan begeleiden. In deze workshop zal je daarnaast gestimuleerd worden om te reflecteren op je eigen rol in het gedrag van de jongere.  

Resultaten
Na het volgen van deze workshop weet jij welke factoren een (on)bewuste rol spelen bij de ontwikkeling van jongeren. Zodat je in staat bent verder te kijken dan het zichtbare gedrag en een persoonlijke benadering toe kan passen. 

Doelgroep
Wij adviseren dat alle professionals die werkzaam zijn in onderwijsinstellingen en werken met jongeren, deze workshop volgen. Denk hierbij aan docenten, onderwijsassistenten en ouders. Wij bieden deze workshop op maat aan. Zo is het ook mogelijk om een workshop te organiseren voor de jongeren zelf. 

Tijdsduur
4 uur

Kosten
€ 295 p.p., daarnaast is er ook mogelijkheid tot in-company training tot maximaal 12 personen. 

Locatie
De workshop kan op verschillende locaties in het land gevolgd worden.  

Heb je vragen over de workshop Psychologie in de klas?
Neem dan contact op met ons.

Naar het contactformulier